Om alle ritten voor zowel de huurder als voor de Tournado zonder hobbels te laten verlopen, hebben wij wat huisregels opgesteld waar men na het ondertekenen van de orderbevestiging automatisch mee akkoord gaat.

  • Het meenemen van eigen dranken in de bus is niet toegestaan, de Tournado heeft een groot assortiment aan gekoelde dranken beschikbaar. Aan het einde van de rit kan de drank worden afgerekend met de chauffeur, drankjes zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij dit is afgesproken met de organisator.
  • Lege blikjes en afval graag deponeren in de dichtstbijzijnde afvalbak.
  • Het is verboden om ten onrechte gebruik te maken van de noodhendels en dakluiken, bij misbruik wordt de rit direct door de chauffeur gestaakt. De Tournado zal altijd de veiligheid van de passagiers en medeweggebruikers proberen te garanderen en dit is dan niet meer mogelijk.
  • Bij agressief en/of hufterig gedrag heeft de chauffeur het recht om deze personen te verwijderen uit de bus en uit te sluiten van verdere deelname aan de reis.
  • Het is ten strengste verboden om confetti, chips, nootjes, pinda’s en andere vettigheid mee de bus in te nemen. Als dit toch het geval is en het leidt tot extra schoonmaakkosten, dan is de rekening voor de huurder.
  • Slopen, bekladden, beschadigen, de rekening hiervoor gaat altijd naar de huurder. Laat de organisator niet met twee katers zitten de dag na het feest.
  • Het is niet toegestaan om op het meubilair te staan of daar op te dansen, bij overtreding kan de chauffeur besluiten om de rit te staken.